Společnost QUALIMATE s.r.o. poskytuje poradenství a vzdělávací kurzy v oblasti kvality a životního prostředí. Společnost sídlí v Jihlavě, Žižkova 15. Posláním společnosti QUALIMATE s.r.o. je umožňovat klientům rozvoj v oblastech managementu jakosti a produktivity formou poradenství ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/TS 16949:2002 a EM EFQM; včetně řízení změn organizací. Společnost se specializuje na vzdělávání v oblasti systémů kvality, životního prostředí, BOZP a nabízí rozsáhlou nabídku specializovaných kurzů. Dále se společnost poskytuje poradenství při získávání dotačních programů.

Klienty společnosti QUALIMATE s.r.o. v oblasti poradenství k systému kvality, EMS a BOZP představují jak velké, tak i střední a malé firmy požadující implementaci stystémů řízení podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a dalších specializovaných standardů. V oblasti implementace Excellence Modelu EFQM a projektů organizačního rozvoje jsou klienty podnikatelsky úspěšné podniky a organizace aplikující individuální projekty pro řízení organizačních změn.

V oblasti vzdělávání a rozvoje organizací nabízí QUALIMATE s.r.o. následující portfolio školících kurzů:

  • základní a rozšiřovací kurzy pro auditory jakosti;
  • speciální kurzy: metrologie, FMEA, SPC, MSA, Real 8D, APQP, PPAP, QFD, Kontrolní plány, Vzorkování;
  • na míru šité vzdělávací programy pro vrcholové vedení organizací;
  • vzdělávací projekty na podporu rozvoje organizací (např.: Provozní excelence, TQM - Cesta k totální kvalitě, Sebehodnocení dle EM EFQM);
  • individuální projekty pro klienty v oblasti managementu jakosti (např.: jakost pro automobilový průmysl, stavebnictví; základy kvality podle ISO 9001:2008, aplikace statistických metod, metrologické zabezpečení výroby, týmové zlepšování, metody a nástroje zlepšování);
  • individální projekty pro klienty v oblasti rozvoje managementu (např.: průmyslové inženýrství, Kaizen, procesní řízení);
  • individuální projekty pro klienty v oblasti rozvoje managementu (např.: leadership, týmová práce, projektové řízení, Balanced Scorecard, benchmarking, komunikace).

Společnost QUALIMATE s.r.o. byla založena v roce 2006. Odborností a zkušenostmi navazuje na firmu Ing. Jana Trčková, která v oblasti poradenství a vzdělávání působí patnáct let.